ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

BUSINESS FORMS

ΕΝΙΑΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ / Business Forms

Τα απαραίτητα έντυπα για κάθε επιχείρηση: Έντυπα τιμολόγησης (συνεχόμενα μηχανογραφικά, σε φύλλα Laser, σε πολλαπλότυπα σετ ή μπλοκ, για Τιμολόγια, Αποδείξεις, Δελτία Αποστολής κλπ

Η Impression θα σχεδιάσει, θα τυπώσει και θα ολοκληρώσει το έντυπο που ταιριάζει στις ειδικές ανάγκες σας, βάζοντας τα λογότυπα, τα στοιχεία σας και κάθε άλλη παράμετρο, χρησιμοποιώντας για κάθε εφαρμογή τα προβλεπόμενα χαρτιά και τεχνικές.

Εφαρμογές: Σχεδιάζουμε το έντυπό σας σύμφωνα με το πρόγραμμα τιμολόγησης που έχετε, στα δικά σας μέτρα και τις διαστάσεις που θέλετε: 11”x 240mm, 8”x 240mm, κλπ Αυτογραφικά 2πλότυπα, 3πλότυπα, 4πλά κλπ Επίσης, έχουμε κάποια στάνταρ έντυπα σε stock (της Singular και της Computer Logic) ενώ κάθε χρόνο παράγουμε το απαραίτητο έντυπο «ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ».

The necessary forms for every business: Continuous forms, Laser sheets, Stitched blocks, multiply sets, for Invoices, Receipts, Order forms, Delivery notes etc.

In Impression, we will design, print and finish your Business Forms, according your specific needs, using your logos, data, details and the appropriate papers and methods.

Applications: We design your Invoice form according to your accounting program on your measurements: 11”x 240mm, 8”x 240mm etc. We use autographic coated papers for double-copied or triple-copied continuous forms. We also have some Singular and Computer Logic standar invoices in stock, while we annually produce the “TAX Form for FARMERS”.

MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHXANOGRAFIKA TIMOLOGIA MHX VOUCHER FORTOTIKES MHX SECURITY FOIL

LASER

LASER TIMOLOGIA LASER TIMOLOGIA LASER TIMOLOGIA

BLOCK & PADS

PADS SYMVOLAIA PADS SYMVOLAIA PADS SYMVOLAIA PADS SYMVOLAIA CUT SETS CUT SETS BLOCK DELTIA APODIKSEON BLOCK DELTIA APODIKSEON BLOCK DELTIA APODIKSEON BLOCK DELTIA APODIKSEON