ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

PHOTOBOOKS

Κρατήστε τις αναμνήσεις σας για πάντα ζωντανές με ένα Photobook! Τυπώνουμε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες και τις κάνουμε βιβλίο! Κάτι σαν το παλιό κλασικό άλμπουμ φωτογραφιών...

Keep your memories forever with a Photobook! We print your favorite photos and we make them a book! Something like the old time classic photo album…

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» / KEYHOLE PHOTOBOOKS

Βιβλία φωτογραφιών με μονόχρωμο σκληρό εξώφυλλο με τρύπα «παράθυρο», απ’ όπου φαίνεται η φωτογραφία της πρώτης εσωτερικής σελίδας. Οι εσωτερικές σελίδες τυπώνονται σε μαλακό ημιγυαλιστερό χαρτί illustration 170gr. Αριθμός Εσωτερικών σελίδων: 24 έως 64 σελίδες

Χρώματα και Μεγέθη:
Α5 Πλάγιο - Μαύρο ματ
20x20 cm Τετράγωνο - Μαύρο ματ
Α4 Πλάγιο - Άσπρο μεταλλιζέ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KEYHOLE PHOTOBOOK

Photobooks with one color hard cover with «window» hole, from which you can see the picture of the first inner page. The inner pages are printed on soft semi-gloss paper illustration 170gr. Number of inner pages: 24 to 64 pages

Colors and Sizes:
Α5 Landscape - Black matte
20x20 cm Square - Black matte
Α4 Landscape - Metal White

PRICELIST KEYHOLE PHOTOBOOK

A5 KEYHOLE PHOTOBOOK A5 KEYHOLE PHOTOBOOK A5 KEYHOLE PHOTOBOOK A5 KEYHOLE PHOTOBOOK A5 KEYHOLE PHOTOBOOK 20X20 KEYHOLE PHOTOBOOK 20X20 KEYHOLE PHOTOBOOK 20X20 KEYHOLE PHOTOBOOK 20X20 KEYHOLE PHOTOBOOK 20X20 KEYHOLE PHOTOBOOK A4 LANDSCAPE KEYHOLE PHOTOBOOK A4 LANDSCAPE KEYHOLE PHOTOBOOK

CLASSIC PHOTOBOOKS / ΚΛΑΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Βιβλία φωτογραφιών με προσωποποιημένο -με την φωτογραφία σας- σκληρό εξώφυλλο και ματ πλαστικοποίηση. Οι εσωτερικές σελίδες τυπώνονται σε μαλακό ματ art paper 160gr ή ημιγυαλιστερό χαρτί illustration 170gr. Αριθμός Εσωτερικών σελίδων: 32 έως 120 σελίδες

Μεγέθη:
28Χ38 cm Πλάγιο Μεγάλο
28Χ28 cm Τετράγωνο Μεγάλο
Α4 Πλάγιο (210mm X 297mm)
20Χ20 cm Τετράγωνο Μεσαίο

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CLASSIC PHOTOBOOK

Photobooks with customized –with your photo- hard cover with matte lamination. The inner pages are printed on soft matte art paper 160gr or semi-gloss paper illustration 170gr. Number of inner pages: 32 to 120 pages

Sizes:
28Χ38 cm Big Landscape
28Χ28 cm Big Square
Α4 Landscape (210mm X 297mm)
20Χ20 cm Medium Square

PRICELIST CLASSIC PHOTOBOOK

28X38 BIG CLASSIC PHOTOBOOKS

CLASSIC PHOTOBOOKS BIG CLASSIC PHOTOBOOK BIG CLASSIC PHOTOBOOK BIG CLASSIC PHOTOBOOK BIG CLASSIC PHOTOBOOK BIG CLASSIC PHOTOBOOK BIG CLASSIC PHOTOBOOK WEDDING CLASSIC PHOTOBOOK WEDDING CLASSIC PHOTOBOOK WEDDING CLASSIC PHOTOBOOK WEDDING CLASSIC PHOTOBOOK WEDDING CLASSIC PHOTOBOOK A4 vs 28x38 CLASSIC PHOTOBOOK A4 vs 28x38 CLASSIC PHOTOBOOK A4 vs 28x38 CLASSIC PHOTOBOOK

28X28 SQUARE CLASSIC PHOTOBOOKS

ALL SQUARE CLASSIC PHOTOBOOKS SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE CLASSIC PHOTOBOOK

A4 LANDSCAPE CLASSIC PHOTOBOOKS

ALL CLASSIC PHOTOBOOKS A4 LANDSCAPE CLASSIC PHOTOBOOK A4 LANDSCAPE CLASSIC PHOTOBOOK A4 LANDSCAPE CLASSIC PHOTOBOOK A4 LANDSCAPE CLASSIC PHOTOBOOK A4 LANDSCAPE CLASSIC PHOTOBOOK A4 LANDSCAPE CLASSIC PHOTOBOOK A4 CLASSIC PHOTOBOOK VIVLIO EYXWN A4 CLASSIC PHOTOBOOK VIVLIO EYXWN A4 CLASSIC PHOTOBOOK VIVLIO EYXWN A4 vs 28x38 CLASSIC PHOTOBOOK A4 vs 28x38 CLASSIC PHOTOBOOK A4 vs 28x38 CLASSIC PHOTOBOOK

SQUARE MEDIUM CLASSIC PHOTOBOOKS

ALL CLASSIC PHOTOBOOKS SQUARE MEDIUM CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE MEDIUM CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE MEDIUM CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE MEDIUM CLASSIC PHOTOBOOK SQUARE MEDIUM CLASSIC PHOTOBOOK

LAY-FLAT PHOTOBOOKS / ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΑΛΟΝΙΑ

Βιβλία φωτογραφιών με προσωποποιημένο -με την φωτογραφία σας- σκληρό εξώφυλλο και ματ πλαστικοποίηση. Οι εσωτερικές σελίδες τυπώνονται σε χοντρό ματ art paper 320gr ή ημιγυαλιστερό χαρτί photo paper 320gr.
Αριθμός Εσωτερικών σελίδων: 32 έως 60 σελίδες

Η επίπεδη βιβλιοδεσία τους τα καθιστά κατάλληλα για events, όπως γάμους και βαπτίσεις, αλλά κάλλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ταξιδιωτικό ή αναμνηστικό λεύκωμα.

Μεγέθη:
20Χ20 cm Τετράγωνο Μεσαίο
A4 Κάθετο (20cm X 28cm)

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LAY-FLAT PHOTOBOOKS

Photobooks with customized –with your photo- hard cover with matte lamination. The inner pages are printed on soft matte art paper 320gr or semi-gloss photo paper 120gr.
Number of inner pages: 32 to 60 pages

The flat effect of the book binding makes it perfect for events book like weddings and baptisms, but these photobooks can also be used as travel books or memorial albums.

Sizes:
20Χ20 cm Medium Square
A4 Portrait (20cm X 28cm)

PRICELIST LAY-FLAT PHOTOBOOK

20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK 20X20 LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK A4 PORTRAIT LAYFLAT PHOTOBOOK

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ / PHOTO CALENDARS

A3 PHOTO CALENDAR A3 PHOTO CALENDAR A3 PHOTO CALENDAR A3 PHOTO CALENDAR A3 PHOTO CALENDAR A3 PHOTO CALENDAR A3-A4 PHOTO CALENDAR A3-A4 PHOTO CALENDAR A3-A4 PHOTO CALENDAR A3-A4 PHOTO CALENDAR A4 PHOTO CALENDAR A4 PHOTO CALENDAR